TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Yleistä
Vuosi 2021 on Joutsenon kotiseutuyhdistyksen 43. toimintavuosi. Yhdistys toimii sääntöjensä mukaisella tavalla. Pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Johtokunta kokoontuu talviaikana säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Kotiseutuyhdistys seuraa aktiivisesti Joutsenon alueen kaavoitus- ja muita kehittämishankkeita ja antaa niistä lausuntoja. Yhdistyksen edustaja osallistuu Valtakunnallisille kotiseutupäiville.

Yleisötilaisuudet
Talvisodan päättymisen päivänä 13.3.2021 järjestetään talvisodan päättymisen muistotapahtuma.
Yhdistys järjestää Joutseno-päivät yhteistyökumppaneidensa kanssa. Nimikkohenkilöistä on vuorossa rieskaemännän valinta. Joutsenon seurakunta järjestää elokuussa perinnejumalanpalveluksen ja kirkon 100-vuotisjuhlan, joihin kotiseutuyhdistys osallistuu.

Virkin salotupaa pidetään avoinna yleisölle heinäkuussa lauantaisin ja sunnuntaisin.
Salotuvan käyttöä pyritään monipuolistamaan järjestämällä Salotupa soi
-musiikkiesityksiä sekä mahdollisesti muita kesätapahtumia.
Joutsenossa järjestettävien yleisten tilaisuuksien kuten itsenäisyyspäiväjuhlan
ja Sana Mobilitas -patsaan lakituksen järjestelyihin osallistutaan yhdessä
muiden järjestäjien kanssa.
Osallistutaan alueraadin ja paikallisten järjestöjen järjestämiin myyjäisiin ja muihin tapahtumiin.

Salotupa
Salotuvan ikkunat kunnostetaan. Kunnostustyön edellytyksenä on, että sille
saadaan Museoviraston rahoitusta.

Talkoot
Kotiseutuyhdistys huolehtii Salotuvan hoidosta. Kesän aluksi siivotaan Salotupa ja pihapiiri talkoilla. Puita kaadetaan maanomistajan kanssa sovittavalla tavalla.

Muu toiminta
Yhdistys etsii uusia toimintamuotoja ja panostaa uusien jäsenten hankintaan.
Kartoitetaan yhdessä seurakunnan kanssa hautausmaakierrosten järjestämistä.

Julkaisut
Jatketaan aiemmin valmistuneiden kotiseutuyhdistyksen julkaisujen markkinointia jamyyntiä. Loppuunmyytyjen julkaisujen osalta tutkitaan mahdollisuudet niiden digitointiin ja julkaisemiseen verkossa.

Tiedottaminen
Yhdistys tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan netti- ja Facebook-sivuillaan. Ilmoitus- ja tiedotuslehtenä käytetään Paikallislehti Joutsenoa.