Yhteystiedot

Joutsenon Kotiseutuyhdistys ry
Y-tunnus 0300364-5
joutsenon.kotiseutuyhdistys@gmail.com

Puheenjohtaja Satu Putkisalo, 050 300 9667, putkisalo.satu(at)gmail.com
Paavontie 2 as 3 54100 Joutseno

Varapuheenjohtaja Pekka Lukkari, 040 509 8781, vplukkari(at)gmail.com

Sihteeri-rahastonhoitaja Laura Luostarinen, 044 572 2200, lauraulrica.luostarinen(at)gmail.com

Pankkiyhteys FI21 5083 0250 2066 03Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä 12.4.2018
1. Rekisterinpitäjä:
Nimi:Joutsenon Kotiseutuyhdistys ry
Osoite: c/o Satu Putkisalo, Paavontie 2 as 3, 54100 Joutseno
Muut yhteystiedot: puh. 050-300 9667, putkisalo.satu@gmail.com
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Nimi: Satu Putkisalo
Osoite: Paavontie 2 as 3, 54100 Joutseno
Muut yhteystiedot: puh. 050-300 9667, putkisalo.satu@gmail.com
3. Rekisterin nimi:
Joutsenon Kotiseutuyhdistyksen jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Jäsenyyden hoitamiseksi.
5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin kerätään henkilön nimi, posti- ja sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään silloin, kun henkilö hakee jäsenyyttä. Jäsenet myös ilmoittavat mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Joutsenon Kotiseutuyhdistys ry ei jaa tietoja kolmansille osapuolille. Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa, jos lain säännös vaatii.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Ei tapahdu.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
A. Maunuaalinen aineisto:
Jäsenrekisterin tietojen kanssa toimitaan suurta huolellisuutta käyttäen.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Jäsenrekisterin tietojen kanssa toimitaan suurta huolellisuutta käyttäen.