Yhteystiedot

Joutsenon Kotiseutuyhdistys ry
Puheenjohtaja Satu Putkisalo, 050 300 9667, satu.putkisalo@saunalahti.fi
Sihteeri Mirja Rantala, 044 313 5700, mrantala1@gmail.com
Rahastonhoitaja Heta Julkunen, 040 740 6434, hetajulkunen@gmail.com

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä 12.4.2018
1. Rekisterinpitäjä:
Nimi:Joutsenon Kotiseutuyhdistys ry
Osoite: c/o Satu Putkisalo, Paavontie 2 as 3, 54100 Joutseno
Muut yhteystiedot: puh. 050-300 9667, satu.putkisalo@saunalahti.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Nimi: Heta Julkunen
Osoite: Hönöntie 8, 54100 Joutseno
Muut yhteystiedot: puh. 040-740 6434, hetajulkunen@gmail.com
3. Rekisterin nimi:
Joutsenon Kotiseutuyhdistyksen jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Jäsenyyden hoitamiseksi.
5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin kerätään henkilön nimi, posti- ja sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään silloin, kun henkilö hakee jäsenyyttä. Jäsenet myös ilmoittavat mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Joutsenon Kotiseutuyhdistys ry ei jaa tietoja kolmansille osapuolille. Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa, jos lain säännös vaatii.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Ei tapahdu.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
A. Maunuaalinen aineisto:
Jäsenrekisterin tietojen kanssa toimitaan suurta huolellisuutta käyttäen.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Jäsenrekisterin tietojen kanssa toimitaan suurta huolellisuutta käyttäen.