Yhteystiedot

Joutsenon Kotiseutuyhdistys ry
Y-tunnus 0300364-5
joutsenon.kotiseutuyhdistys(at)gmail.com

Hallitus 2023

Puheenjohtaja Pekka Lukkari, p. 040 509 8781, vplukkari(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja Matti Hätönen, p.040 5411 846, matti.t.hatonen(at)gmail.com

Sihteeri-rahastonhoitaja Laura Luostarinen, 044 572 2200, laura.ulrica.luostarinen(at)gmail.com


Pankkiyhteys FI21 5083 0250 2066 03


Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§, Laatimispäivä 12.4.2018

1. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Joutsenon Kotiseutuyhdistys ry
Yhteystiedot Pekka Lukkari, p. 040 509 8781, vplukkari(at)gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Nimi: Laura Luostarinen
Osoite: Ierikankuja 4c, 54100 Joutseno
Muut yhteystiedot: puh. 044-5722200, laura.ulrica.luostarinen@gmail.com

3. Rekisterin nimi:
Joutsenon Kotiseutuyhdistyksen jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Jäsenyyden hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin kerätään henkilön nimi, posti- ja sähköpostiosoite ja
puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään silloin, kun henkilö hakee jäsenyyttä.
Jäsenet myös ilmoittavat mahdollisista yhteystietojen muutoksista
rekisterinpitäjälle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Joutsenon Kotiseutuyhdistys ry ei jaa tietoja kolmansille osapuolille.
Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa, jos lain säännös vaatii.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Ei tapahdu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
A. Maunuaalinen aineisto:
Jäsenrekisterin tietojen kanssa toimitaan suurta huolellisuutta käyttäen.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Jäsenrekisterin tietojen kanssa toimitaan suurta huolellisuutta käyttäen.