Joutsenon rintamalla kaatuneiden punaisten yhteishautajaiset Lappeenrannan työväentalon ekntällä. Kuva Etelä-Karjalan museo.

Sisällissodan vaiheet Joutsenossa täydentyvät

Sotaa Joutsenossa 1918 -julkaisu on täydennetty ja täsmennetty uusintapainos vuonna 1992 julkaistusta, kotiseutuneuvos Pertti Vuoren kirjoittamasta teoksesta Kansalaissota Joutsenossa. Teos on ollut pitkään loppuun myyty. Yhdistyksen julkaisusarjassa ‘Tulentallojain tarinoita’ se on numerolla 21.

Uudella julkaisulla Joutsenon kotiseutuyhdistys haluaa saattaa valtakunnallisesti merkittävää paikallishistoriaa tunnetuksi uudelle sukupolvelle näkökulmalta, jota muussa sotahistorian kirjoituksessa tämän paikkakunnan osalta ei ole yhtä laajasti käsitelty, s.o. sodan kokeneiden ja sitä seuranneen sukupolven kertomusten ja muistelujen kautta. Käytettävissä olivat mm. kotiseutuyhdistyksen hallussa olevat 1960- ja 70-luvuilla tehdyt perinnehaastattelut. Kuvitusta on uusittu, ja useat kymmenet valokuvat helpottavat aiheeseen tutustumista.

Sisällissota halkoi Joutsenoa pohjoisesta etelään Saimaalta Jääskeen, Lappeenrannan puolella olevien läntisten punaisten ja itäpuolella Imatran suunnalla sijaitsevien valkoisten rintamien polttopisteessä, jossa taisteltiin kiväärein, konekiväärein ja tykein. Tapahtumat vyöryivät pelloilla, teillä ja maalaistalojen pihamailla. Ihmisläheisen näkökulman julkaisuun tuo sodan keskeltä 12-vuotiaiden pikkupoikien Eino Penttilän ja Hugo Hulken tarinat. Pojat seurasivat toisistaan tietämättä vastakkaisilta puolilta tarkasti kevään tapahtumia ja kirjoittivat siitä aikuisina muistelmansa. Esitellessään sodan etenemistä Joutsenossa kirjoittaja Pertti Vuori tukeutuu paljolti valkoisten tiedustelupäällikön Eino Parmasen ja punaisten rintamapäällikön Jalmari Parikan muistelmien varaan.

Kotiseutuyhdistys päätyi säilyttämään uudessa laitoksessa Pertti Vuoren alkuperäisen kerronnallisen tyylin, jossa kirjoittajan ääni on kuvailevasti läsnä. Uutta sen sijaan on tiedollinen osuus kirjan toimittajan HuK Paula Kärjen sisällöllisesti toimittamana. Siihen kuuluu mm. Pertti Vuoren aineiston täsmentämistä ja uuden tiedon lisäämistä siihen erottamattomana osana. Mukana on mm. sodan loppuselvittelyyn liittyviä kappaleita ja sotasyistä surmansa saaneiden joutsenolaisten kuolinajan mukainen henkilöluettelo ja kirjan lopussa oleva henkilöhakemisto. Vuoden 1992 jälkeisistä uusista lähteistä on mainittava mm. dosentti Marko Tikan opinnäytteet.

Julkaisu
Sotaa Joutsenossa 1918. Teksti Pertti Vuori.
Sisältötoimitus Paula Kärki.
Taitto Pirjo Pentikäinen.
160 sivua, mustavalkoisia valokuvia.
ISBN 978-952-69228-0-5.
OVH. 25 euroa. Painos 300 kpl.