Asukastoiminta

Kotiseutuyhdistyksen asukastoimintajaoston tarkoituksena on asukkaiden elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen sekä riittävien palveluiden säilyttäminen Joutsenon keskusta-alueella.

Toiminta-alueena on Joutsenon keskusta-alue ja muut taajama-alueet keskustan ympärillä, mikäli niillä ei toimi omia asukasyhdistyksiä.

Toimintamuodot:

- talkootoiminnan järjestäminen

- yhteydenpito asukkaisiin, kaupungin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin sekä alueen yrityksiin ja muihin toimijoihin.

- antaa lausuntoesityksiä yhdistyksen johtokunnalle toiminta-aluetta koskeviin suunnitelmiin tai vireillä oleviin hankkeisiin

Asukastoimintajaostolla ei ole erikseen jäseniä, vaan toimintaan voi tulla mukaan liittymällä Joutsenon kotiseutuyhdistyksen jäseneksi.